Saska

Hond van Tine H.

Ze was een pracht van een hond, lief tegen iedereen en heeft nooit iemand kwaad gedaan! Ze is spijtig genoeg maar 9 jaar geworden en we hebben haar moeten laten inslapen. De foto is getrokken juist voordat ze een spuitje ging krijgen en ze bleef maar kwispelen. Saska, ik mis je!

Reacties

 • wesley
  2015-06-15 12:26:18
  Mooie hond,

  Lijkt als 2 druppels water op mijn labrador.
 • Putra
  2015-10-14 15:14:10
  Tak se dedve1m na ty kre1sne9 fotky resp. na ty kre1sne9 ske1ly na těch kre1snfdch fotke1ch a videdm titulek, Vrcholek Shrammsteinnadel...tam se ale nesmed. Na vohlrcu je vidět slane1k. Vrchol je pěkně obroušenfd, degradovanfd mrazovfdm větre1nedm, erozed deště, větru a nesčetnfdch tlapek skalosapačů. Je to jedinfd důvod proč se tam nesmed? Nevypade1, že by tam rostlo nějake9 vze1cne9 bfdled (kromě těch sasanek :-)) nebo tam každfd sedmfd rok přile9tal vyhynulfd pte1k Noh aby tam uložil sve1 vejce na tvrdo :-).Všimnul jsem si, že takto degradovanfdch vrcholů je v Sasku/Labe1ku vedce, a přece se na ně vystupuje. Když už jsme u tohoto thematu, jsou na pedsku (generelně) nějake9 "zake1zane9" ske1ly resp. oblasti, podobně jako je tomu v Mor. krasu a na Pe1lavě?Za našich časů (60. a 70. le9ta) se lezlo a bivakovalo zcela volně, bez restrikced. V polovině 70. let byl vyde1n ze1kaz bivakovaned a te1bořened mimo vyhrazene1 te1bořiště. Ne1sledovaly nočned policejned razie a jako všude se i mezi horolezci našly krysy, ktere9 policajty po bivacedch vodily. I po těch skrytfdch, ktere9 by hemoni (šilci, švestky) sami nenašli. Všichni za jednoho, jeden za všechny. Na Prachově to dostal jeden za všechny. Kluci mu vysadili karte1č, rozhodili sande1l a me1lem urazili řepu.V r. 1998 jsem zavedtal do Skale1ku s Dockem. Pod Maje1kem jsme se setkali s partou mladfdch lezců -- pamatuji si předzvisko jednoho z nich, Ale1din. Dali jsme řeč o lezened a stavu skal. To olezened bylo zle9 už za ne1s a, přirozeně, v r. 1998 ještě horšed. Některe9 zne1me9 cesty, jak jsme se dozvěděli, byly prohle1šeny za nelezitelne9 -- např. Halešovka na Maje1k.Celda